Hvad siger du ja til ved deltagelse?

”Horsens på forkant med sundhed” er et projekt, der skal forbedre livskvaliteten for borgere i Horsens Kommune med en kronisk sygdom og samtidig give hver enkelt borger bedre indsigt i sin sygdom.

Borgeres deltagelse har stor betydning, da det er et forskningsprojekt. 313 borgere fra Horsens Kommune har frem til august 2015 sagt ja til at deltage i projektet. I perioden september 2015 til august 2016 vil det være muligt at tilbyde telemedicin uden for forskning inden for de samme sygdomsgrupper. Se nærmere under "Hvilke borgere kan deltage?".


Projektet skal være med til at undersøge om telemedicinske konsultationer via sundheds-hotspottet kan bidrage til, at du som borger får:
  • færre indlæggelser/ambulatoriebesøg/besøg hos praktiserende læge
  • øget livskvalitet
  • større fleksibilitet i dit behandlingstilbud
  • større mulighed for sund livsstil og bedre sygdomshåndtering
Projektet vil i behandlingssituationen blandt andet skabe mulighed for:
  • Understøttelse at data om dig som kan deles på tværs af sektorerne
  • At alle dine målinger (fx blodtryk, vægt, blodsukker) kan ses af sundhedsfaglig og dermed kan de hurtigt få et mere nuanceret overblik på din situation
  • Mulighed for at have video med dig som borger og invitere andre relevante sundhedsfaglige med i dialog, hvis nødvendigt 

Nedenfor kan du se en video om, hvad det vil sige at deltage i "Horsens på forkant med sundhed". Eksemplet er for diabetes borgere, men giver et godt indtryk af hvad du siger ja til. Du kan også læse mere i denne folder om projektet.