layoutelementlayoutelement
 

Udstyr

Hvis du bliver udtrukket til telemedicinsk behandling vil du få opsat telemedicinsk udstyr i dit hjem uden omkostninger. 

Det består af:

  • Bærbar computer med adgang til "Sundheds-hotspottet"
  • Boks til afsendelse af målinger
  • Relevant måleudstyr
  • Oprettelse af internetadgang, hvis din egen adgang ikke er tilstrækkelig 

Du vil modtage undervisning i brugen af udstyret.

Indholdsansvarlig Wenche Svenning, wenche.svenning@rm.dk