layoutelementlayoutelement
 

Pjecer

Her kan du downloade dokumenter og pjecer vedrørende "Horsens på Forkant med Sundhed", som du ved deltagelse får udleveret.

Samtykkeerklæring til underskrivelse:

Pjece fra Horsens Kommune til borgere med telemedicinsk behandling:

Pjecer fra hospital til borgere med telemedicinsk behandling:
Indholdsansvarlig Wenche Svenning, wenche.svenning@rm.dk