layoutelementlayoutelement
 

Deltag i "Horsens på forkant med sundhed"

”Horsens på forkant med sundhed” er for borgere i Horsens Kommune med en kronisk sygdom. De sundhedsfaglige vurderer, om du som borger passer ind. Det kræver blandt andet, at man har behov for tæt opfølgning ved sundhedsvæsenet pga. sin sygdom eller er blevet indlagt /haft flere akutte indlæggelsesforløb. 

Hvis du ikke er blevet spurgt og synes det lyder interessant, så kontakt din sundhedsansvarlige i lægepraksis, hospital eller kommune, som vil hjælpe dig videre. Du er også velkommen til at kontakte projektleder Wenche Svenning.  


Borgeres deltagelse har stor betydning, da det er et forskningsprojekt, hvor der er behov for 550 borgere fra Horsens Kommune frem til august 2016. Tilfældet vil vise (lodtrækning) om du kommer til følge normalt behandlingsforløb (som du gør i dag) eller om du får tilbudt telemedicinsk løsning, hvor du har kontakt til din sundhedssektor hjemmefra via din skærm, hvor du også kan sende målinger fra.


Indholdsansvarlig Wenche Svenning, wenche.svenning@rm.dk