layoutelementlayoutelement
 

Projektforløb

”Horsens på forkant med sundhed” løb over en fireårig periode fra 2012 til 2016. Foruden et ph.d.-forløb forløb projektet i 7 faser:

 

Præ-fase:

 • Projektorganisering
 • Fastlæggelse af vision, formål og succeskriterier
 • Kortlægning af interessenter
 • Samarbejdsaftale Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune
 • OPI samarbejdsaftale
 • Forskningsfelt præciseres og samarbejdsaftale med SDU/AU
 • Workshops på tværs af de 4 sektorer med det formål at:
 • Udpege indsatsområder organisatorisk og udviklingsmæssigt
 • Kortlægge kompetencer hos sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer
 • Kortlægge borgere tilhørende målgrupperne

Fase 0:

 • Etablering af udviklingsmetode i projektet
 • Kortlægning af system- og arkitekturkrav til afprøvning af telemedicin 
 • ”Sandkassetest” af telemedicinsk løsning i lukket miljø
 • Evaluering af telemedicinsk setup (go/no-go/implement)
 • Definition/krav til logistikdatabase til forskningsbrug
 • Dialog med PLO om samarbejdsmetode
 • Output af fasen: Læring og viden om teknologi og organisationer - modenhed

Fase 1:

 • Etablering af Sharepoint platform til deling af projektdokumenter og interne nyheder
 • Ansøgning og godkendelse af Datatilsynet via RM 
 • Ansøgning og godkendelse af Videnskabs Etisk komite 
 • Workshop – input til servicedesign og storskala 
 • Udvikling sundheds-hotspot version 1.0
 • Test og accept af devices til telemedicinsk konsultation
 • Udvikling og etablering af www.logistikdatabase.dk
 • Afklare PLO's rolle i projektet
 • Storskala forberedes – udvælgelse og mapping af borgere / arbejdsgangsbeskrivelser og processer udarbejdes / pjecer til borgere udarbejdes
 • Storskala igangsættes 2. september
 • Test af sundheds-hotspot version 1.0
 • Dokumentation for sundheds-hotspot og opdatering af processer og arbejdsgange
 • Sundheds-hotspot version 1.0 implementeres ved sundhedsprofessionelle og borgere
 • Output/effekt af fasen: Telemedicin implementeret

Fase 2:

 • Ekstern hjemmeside oprettes www.horsenspaaforkant.dk
 • Afklaring og evt. videreudvikling af www.logistikdatabasen.dk
 • Service Design – grundlag for fase 2, 3 og 4 (brugerdrevne input)
 • Udvikling sundheds-hotspot version 2.0
 • Test af sundheds-hotspot version 2.0
 • Dokumentation for sundheds-hotspot og opdatering af processer og arbejdsgange
 • Sundheds-hotspot version 2.0 implementeres ved sundhedsprofessionelle og borgere
 • Evaluering af fasen og tilpasning af udviklingsfase 3.0
 • Output/effekt af fasen: Koordination

Fase 3:

 • Justering af organisatorisk set up
 • Udvikling sundheds-hotspot version 3.0
 • Test af sundheds-hotspot version 3.0Dokumentation for sundheds-hotspot og opdatering af processer og arbejdsgange
 • Sundheds-hotspot version 3.0 implementeres ved sundhedsprofessionelle og borgere
 • Informationsmøde med patientforeninger
 • Udvikling af personas for borgere med kronisk sygdom 
 • Evaluering af fasen og tilpasning af udviklingsfase 4
 • Midtvejsevaluering af pilottest herunder teknologi, borgere, medarbejdere, økonomi
 • Output af fasen/effekt: Effektivisering

Fase 4:

 • Justering af organisatorisk set up
 • Udvikling sundheds-hotspot version 4.0
 • Test af sundheds-hotspot version 4.0
 • Dokumentation for sundheds-hotspot og opdatering af processer og arbejdsgange
 • Sundheds-hotspot version 4.0 implementeres ved sundhedsprofessionelle og borgere
 • Evaluering af fasen
 • Output af fasen/effekt: Egenmestring

Fase 5:

 • Opsamle data til forskning på borgere randomiseret til projektet
 • Tilbyde telemedicin, hvor det giver mening (udenfor forskning)
 • Evaluering til storskala af pilottest herunder teknologi, borgere, medarbejdere, OPI-samarbejde og økonomi
 • Resultat af effektmål
 • Beslutning om projekt skal i drift
 • Output af fasen: Evaluering og afprøvning udenfor forskning

Ph.d.-forløb (frem til august 2016):

 • Forskningsfelt: Diabetes, Hjerteinsufficiens, KOL og den ældre medicinske patient. 
 • Samfundsøkonomisk dataanalyse
 • Afrapportering af forskningsprojektet
 • Artikler og samfundsøkonomisk Ph.d. rapport
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk