layoutelementlayoutelement
 

Telemedicin

Begrebet telemedicin dækker over forskellige typer digitalt understøttede sundhedsydelser. Telemedicin bruges både mellem sundhedsvæsen og borgere samt sundhedsprofessionelle imellem.

Ved hjælp af borgeres oplysninger om eget helbred, video, billeder, lyd og måleresultater som f.eks. blodtryk, vægt, glykosetal og iltmætning i blodet, kan medarbejdere i sundhedsvæsenet følge, diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme hos borgere, som opholder sig i deres eget hjem i stedet for at borgerne skal ind på hospitalet.

Telemedicin i "Horsens på forkant med sundhed"
I "Horsens på forkant med sundhed" blev målingerne sendt elektronisk via et ”Sundheds-hotspot” til en sundhedsfaglig, som borgeren efterfølgende kunne tale med via en skærm. Sammen kunne den sundhedsfaglige og borgeren tale om resultaterne.

"Sundheds-hotspottet" er en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk