layoutelementlayoutelement
 

Telemedicin

Begrebet telemedicin dækker over forskellige typer digitalt understøttede sundhedsydelser. Telemedicin bruges både mellem sundhedsvæsen og borgere samt sundhedsprofessionelle imellem.

Ved hjælp af borgeres oplysninger om eget helbred, video, billeder, lyd og måleresultater som f.eks. blodtryk, vægt, glykosetal og iltmætning i blodet, kan medarbejdere i sundhedsvæsenet følge, diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme hos borgere, som opholder sig i deres eget hjem i stedet for at borgerne skal ind på hospitalet.

Telemedicin i "Horsens på forkant med sundhed"
I "Horsens på forkant med sundhed" sendes målingerne elektronisk via et ”Sundheds-hotspot” til en sundhedsfaglig, som borgeren efterfølgende kan tale med via en skærm. Sammen kan den sundhedsfaglige og borgeren tale om resultaterne.

"Sundheds-hotspottet" er en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. Platformen er udviklet til projektet og vil i løbet af projektperioden blive videreudviklet  med flere funktioner. På sigt er det målet, at den også kan tilgås via webapplikation og/eller app.

Telemedicin er også,
  • når røntgen-, ultralydsundersøgelser eller vævs- og laboratorieprøver bliver sendt til vurdering på et sygehus eller mellem sygehuse
  • når hjemmeplejen får assistance fra specialister på sygehuset ved behandling af borgere i hjemmet
  • når personale vejleder patienter og borgere digitalt f.eks. i forbindelse med genoptræning eller som opfølgning på en indlæggelse
  • når patienter kommer i digital kontakt med selvhjælpsgrupper, patientforeninger, lægebrevkasser eller specialister i udlandet
Indholdsansvarlig Wenche Svenning, wenche.svenning@rm.dk