layoutelementlayoutelement
 

Projektorganisation


Se organisationsdiagrammet i fuld størrelse. 

Programgruppen

Programgruppen har det absolutte ansvar og overvåger projektets fremdrift på strategisk niveau. Den består af ejerne af projektet som er hospitalsledelsen på Hospitalsenheden Horsens og Direktøren for Sundhed & Omsorg i Horsens Kommune. Herudover deltager formanden for PLO Horsens, projektets formand, næstformand og projektleder. 

Projektets styregruppe
Styregruppen er ansvarlig for den overordnede ledelse og styring af projektet og sikrer de nødvendige ressourcer til projektet. Gruppen er ansvarlig for, at alle projektets produkter bliver leveret tilfredsstillende og til tiden, og at risici bliver opsporet og afbødet så effektivt som muligt. 

Da det er et tværsektorielt projekt med mange interessenter, der kan bidrage med specialviden og ledelseskompetencer, er denne gruppe forholdsvis stor set i forhold til en traditionel styregruppe. Gruppen er på 19 personer med ledelsesrepræsentanter fra hospital, kommune, apotekerforening, det private konsortium ’Telesundhed’, MTIC (MedTech Innovation Center), Center for Telemedicin i Region Midt, Nære Sundhedstilbud i Region Midt og praksiskonsulenter (praktiserende læger). Herudover deltager projektets formand, næstformand og projektleder.

Forretningsudvalget 
Sikrer styregruppens formål og er etableret grundet den store styregruppe. Det giver mulighed for større fleksibilitet, dialog og styring med projektlederen. Gruppen er repræsenteret af formand og næstformand i projektet, formand for konsortiet ’Telesundhed’samt projektlederen for projektet.  

Projektleder
Projektlederen er fællesansat mellem Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune og har til ansvar at varetage den daglige projektledelse i ’Horsens på Forkant med Sundhed’. 

Teknologi og udviklingsgruppe
Dynamisk gruppe, der har ansvaret for at omdanne brugerdrevne behov til teknologi i form af ’sundheds-hotspottet’. Gruppen ledes af projektleder og består blandt andet af Next Step Citizen, IT-arkitekter i Horsens Kommune og Region Midtjylland og ledelse fra hospital, kommune og Indkøb og Medicoteknik RM. Gruppen har også ansvaret for at sikre test og igangsættelse af ’sundheds-hotspottet’ IT-mæssigt. 

Operationaliseringsgruppen
Dynamisk gruppe, der har ansvaret for organisationsforandring på tværs af sektorerne på baggrund af brugerdrevne behov. De skal endvidere sikre, at organisationerne kan anvende udviklet "Sundheds-hotspot" og følge nye procedurer i ”driftssituation”, så de fastsatte rammer for forskning følges. Kommunikation og medinddragelse har stor fokus i denne gruppe. Gruppen ledes af projektleder og består blandt andet af ledelseskompetencer fra hospital og kommune, brugerdreven innovationskonsulenter, Next Step Citizen, Falck Hjælpemidler og Ph.d. studerende.   

Forskning
Der er nedsat en styregruppe for samfundsøkonomisk forskning, hvor professorer fra SDU og AU deltager, ledelse fra kommunen og formanden i projektet, som har ansvaret for forskningsområdet i ’Horsens på Forkant med Sundhed’. Projektleder deltager som referent.
Indholdsansvarlig Wenche Svenning, wenche.svenning@rm.dk