layoutelementlayoutelement
 

Finansiering af projektet

Projektets samlede budget er på 21 mio. kr. fordelt på en fireårig projektperiode, som finansieres ligeligt imellem Horsens Kommune og Regionshospitalet Horsens/Region Midtjylland.

 

Projektet har fået medfinansiering fra:

Herudover har Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland finansieret 500.000 kr. til udvikling af FaktaCenter, der har til mål at sammensætte projektets data på tværs af sektorerne, således at offentlig part kan blive klogere på, hvilke effekter telemedicin har og kan udforske specifikke områder.
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk