layoutelementlayoutelement
 

Om projektet

”Horsens på Forkant med Sundhed” var et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt, der havde til formål at optimere sundhedstilbuddet til kronisk syge borgere og give borgere bedre indsigt i egen sygdom. Sundhedsfaglige på Regionshospitalet Horsens og Horsens Kommune, Apotekerforeningen samt praktiserende læger var involveret i projektarbejdet.

Projektet førte til udviklingen af den telemedicinske platform ”Sundheds-hotspottet”, der er udviklet på baggrund af brugernes behov. Projektet troede på, at udvikling og anvendelse af ”Sundheds-hotspottet” kunne være én af mulighederne til at forbedre kvalitet og effektivitet på tværs af sektorerne. Det tværsektorielle værktøj skulle på én gang fremme samarbejdet og kommunikationen imellem sundhedssektorerne og forbedre borgernes muligheder for at mestre egen sygdom.

For at sikre udvikling bestod projektet af faser, hvor brugernes input løbende omformes til tekniske og organisatoriske behov. På baggrund af behovsanalysen, videreudvikles samarbejdet på tværs af sektorerne samt den telemedicinske platform (”Sundheds-hotspot”). Projektet er således et led i at skabe en model for en sømløs, tværsektoriel, telemedicinsk løsning, hvilket følger anbefalingerne i den nationale telemedicinske strategi.

Et unikt samarbejde blev etableret, da projektet blev gennemført som et OPI-samarbejde (offentlig og privat innovationssamarbejde) med konsortiet ”Telesundhed”, som bestod af Falck Hjælpemidler og Next Step Citizen. Tilsvarende blev der indgået en forskningsaftale med Syddansk Universitet om en samfundsøkonomisk forskningsindsats, hvori projektets værdi blev målt. Region Midtjylland forsker i tværsektoriel ledelse og der forskes i sygeplejefaglige kompetencer ved anvendelse af telemedicin ved Aarhus Universitet/University College Lillebælt samt VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole.

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk