layoutelementlayoutelement
 

Humanistisk Sundhedsforskning

Humanistisk Sundhedsforskning


Anita Lunde og Astid Lykke Drachmann (VIA University College) deltog d. 26. oktober i en temadag om Humanistisk Sundhedsforskning i Odense. Her var oplæg fra de 5 universiteter i Danmark som både bød på historiske, nutidige og fremtidige perspektiver på betydningen af og betingelserne for humanistisk sundhedsforskning. 

Anita og Astrid havde posteren "Sygeplejerskers kompetencer ved anvendelse af telemedicin i et tværsektorielt perspektiv" med, og sammen med 15 andre postere var den afsæt for gode diskussioner i pauserne om konkrete forsknings- udviklingsprojekter baseret på en humanistisk tilgang.

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk