layoutelementlayoutelement
 

Telemedicin

Begrebet telemedicin dækker over forskellige typer digitalt understøttede sundhedsydelser. Telemedicin bruges både mellem sundhedsvæsen og borgere samt sundhedsprofessionelle imellem.
 
Ved hjælp af borgeres oplysninger om eget helbred, video, billeder, lyd og måleresultater som f.eks. blodtryk, vægt, glykosetal og iltmætning i blodet, kan medarbejdere i sundhedsvæsenet have kontakt med borgere, som opholder sig i deres eget hjem, i stedet for at borgerne skal ind hos f.eks. praktiserende læge eller på hospitalet.
 
Telemedicin i "Horsens på forkant med sundhed"
I "Horsens på forkant med sundhed" sendes målingerne elektronisk via et ”Sundheds-hotspot” til en sundhedsfaglig, som borgeren efterfølgende kan tale med via en skærm. Sammen kan den sundhedsfaglige og borgeren tale om resultaterne.
 
"Sundheds-hotspottet" er en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. Platformen er udviklet til projektet og vil i løbet af projektperioden blive videreudviklet  med flere funktioner. På sigt er det målet, at den også kan tilgås via webapplikation og/eller app.
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk