layoutelementlayoutelement
 
KOL-borger

Fakta om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

KOL er en forkortelse af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Sygdommen er kronisk og man skal leve med sygdommen resten af livet. Luftvejene er forsnævrede og det elastiske væv i lungerne er ødelagt. 

Symptomerne på KOL:
 • Åndenød
 • Hoste
 • Slim  
 • Gentagne luftvejsinfektioner
Diagnosen stilles ved en lungefunktionsundersøgelse – spirometri, som er en pusteprøve.

KOL deles op i 4 grader:
 • Grad 1: Mild. FEV1 > 80 %
 • Grad 2: Moderat. FEV1 er mellem 50 og 80 %
 • Grad 3: Svær. FEV1 er mellem 30 og 50 %
 • Grad 4: Meget svær. FEV1 < 30 % 

Det er vigtigt at få stillet diagnosen så tidligt som muligt og at følge lungefunktionen løbende, når man har fået konstateret KOL, for at kunne få den korrekte behandling med inhalationsmedicin. 

Behandling af KOL:
 • Rygestop er vigtigt, da det kan bremse udviklingen af sygdommen.
 • Inhalationsmedicinsk behandling for at stabilisere sygdommen og forebygge akutte forværringer.
 • Fysisk træning
 • Korrekt ernæring og rigelig væskeindtag
Forværring af KOL:

Hvis man flere dage i træk oplever, at man har 
 • mere åndenød 
 • mere slim eller slimen bliver sej
 • slimen ændrer farve
er det vigtigt at tage kontakt til lægen mhp at få behandling for den akutte forværring.

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk