layoutelementlayoutelement
 
Den ældre medicinske borger

Fakta om den ældre medicinske borger

Den ældre medicinske borgerer karakteriseret ved at have en eller flere samtidige kroniske sygdomme samt et stort indlæggelses- og omsorgsbehov betinget af såvel kronisk som akut opstået sygdom. 

For den ældre medicinske borger er der derfor særligt behov for at sikre koordinering af den samlede behandlings-/rehabiliteringsindsats på tværs af afdelinger og sektorer for at forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser og genindlæggelser.

Den ældre medicinske borger er karakteriseret ved høj alder og typisk flere af nedenstående faktorer:

  • svær sygdom
  • flere samtidige sygdomme(komorbiditet)
  • nedsat funktionsniveau fysisk og/eller kognitivt
  • begrænset egenomsorgskapacitet
  • multimedicinering (polifarmaci)
  • behov for kommunale støtteforanstaltninger eller sygehusindlæggelser
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk