layoutelementlayoutelement
 

Fakta om apopleksi

Apopleksi er en samlet betegnelse for blodprop i hjernen og hjerneblødning.

Genoptræningen af borgere med apopleksi er meget forskellige, alt efter hvor deres skade i hjernen er placeret og hvor mange neurologiske udfald skaden har givet. Mange har nedsat funktionsniveau fysisk, sprogligt eller kognitivt (hukommelse, struktur, overblik, rummeligt, klare daglige rutiner m.m.). Næsten alle oplever træthed i en periode, evt. nedsat overskud og en del oplever depressionssymptomer.

Der er flere risikofaktorer i form af andre sygdomme, der kan være årsag til apopleksi. Disse er bl.a. forhøjet blodtryk, hjerteflimmer, forhøjet kolesterol, diabetes m.m. Derudover er der nogle livsstilsfaktorer, der skal medtænkes i forhold til risiko for apopleksi; dette handler om kost, rygning, alkohol og motion.

Der kan for borgere med apopleksi være et behov for at sikre koordinering af den samlede behandling/rehabiliterings-indsats på tværs af sektorer.

Borgeren kan efter udskrivelse fra sygehuset have brug for opfølgning/træning på ovenstående fra apopleksiteamet (tværfagligt team fra Hospitalsenheden Horsens) samt have brug for kommunal træning og evt. hjemmeplejen.

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk