layoutelementlayoutelement
 

Udbytte for borgere

”Horsens på forkant med sundhed” var et projekt, med formålet at forbedre livskvaliteten for borgere i Horsens Kommune med en kronisk sygdom og samtidig give hver enkelt borger bedre indsigt i egen sygdom.

Projektet var med til at undersøge om telemedicinske konsultationer via sundhedshotspottet bidrog til, at man som borger fik:

  • færre indlæggelser/ambulatoriebesøg/besøg hos praktiserende læge
  • øget livskvalitet
  • større fleksibilitet i behandlingstilbud
  • større mulighed for sund livsstil og bedre sygdomshåndtering
Projektet skabte i behandlingssituationen blandt andet mulighed for:
  • Understøttelse af data om borgeren som kan deles på tværs af sektorerne
  • At alle borgerens målinger (fx blodtryk, vægt, blodsukker) kan ses af sundhedsfaglig og dermed kan de hurtigt få et mere nuanceret overblik på din situation
  • Mulighed for at have video med borgeren og invitere andre relevante sundhedsfaglige med i dialog, hvis nødvendigt 
Nedenfor kan du se en video om, hvad det ville sige at deltage i "Horsens på forkant med sundhed". Eksemplet er for diabetes borgere, men giver et godt indtryk af hvad du siger ja til. Du kan også læse mere i denne folder om projektet.
 
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk