layoutelementlayoutelement
 

Next Step Citizen

Next Step Citzen A/S skaber sammenhæng i sundhedssystemet ved at sætte borgeren i centrum.
 
Det er ikke tilfældigt, at Next Step Citizen har ordet ”Citizen” eller på dansk ”borger” i navnet. Vi ønsker nemlig at skabe en velfærdsportal eller serviceportal, hvor borgeren er i centrum for løsningen. Det sikrer sammenhængskraft, kvalitet og fleksibilitet for det enkelte menneske. Vi skaber den nødvendige digitale infrastruktur mellem borger, hospital, kommune, praktiserende læge mv. således at både borgere og medarbejdere kan være sikre på, at de tekniske løsninger kan tale sammen og fungerer optimalt. 
 
Det vigtigste for os er, at borgeren er i centrum. Derfor er det vores kommunikationsplatforms fornemmeste pligt at gøre det nemmere for den enkelte at komme bedst muligt igennem et behandlings- eller genoptræningsforløb. 
 
Vi er ikke de første, der har haft disse visioner. Og gennem tiden er der udviklet mange løsningsforslag, men ofte har det desværre været "stand-alone"-løsninger, der ikke kunne integreres med andre løsninger. På samme tid har der manglet den nødvendige digitale infrastruktur mellem borger og kommune m.fl. Og tilgangen har måske båret præg af en analog tankegang, hvor de teknologiske muligheder ikke blev udnyttet optimalt. Alt dette er vi forberedt på. Med vores erfaring, knowhow og adgang til fiberbaseret infrastruktur kan vi integrere løsningerne og skabe sammenhæng, der gør, at vores kunder kan fokusere på deres kerneområde. Og de kan være sikre på, at de tekniske løsninger kan tale sammen og fungerer optimalt for både borgere og medarbejdere. 
 
Vi har hovedkvarter i Esbjerg – i Next Step City, center for digitalisering og intelligent energi.
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk