layoutelementlayoutelement
 

Falck Hjælpemidler

Falck Hjælpemidler er en del af Falck-koncernen, og siden 1996 har vi samarbejdet med offentlige virksomheder om helhedsløsninger og specialistopgaver inden for hjælpemiddeldepotdrift for at omkostningsminimere, optimere og professionalisere driften for vores samarbejdspartnere. Samtidig har vi i alle årene formået at drive en sund forretning med en konstant erfaringstilvækst. I dag favner vi bredt inden for social- og sundhedssektoren, og vi har en aktiv udviklingsrolle inden for velfærdsteknologi og telesundhed.

I mange år har vores fokus været på depotdrift og terapeutfaglig rådgivning. Det er det stadig, men vi har også fået fokus på mange andre områder. Hjælpemiddelområdet er i hastig vækst, fordi antallet af borgerne er stigende, og fordi det offentliges evne til at betale er absolut faldende. Derfor har det været naturligt for os at udvikle os til også at sælge hjælpemidler direkte til borgere, ligesom vi er dybt involveret i en række innovationsprojekter om telemedicin og velfærdsteknologi.
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk