layoutelementlayoutelement
 

Konsortiet Telesundhed

Konsortiet Telesundhed udgøres af tre selvstændige partnere med brede kompetencer inden for teknologiudvikling, organisationsudvikling og logistik.

Falck Hjælpemidler leder konsortiet og håndterer al logistik og support. Falck har en nationalt dækkende infrastruktur og er markedets mest troværdige sundhedsbrand.

Next Step Citizen udvikler og distribuerer velfærdsteknologiske IT-løsninger. De har fokus på at levere den nødvendige digitale infrastruktur mellem borger, hospital, kommune, praktiserende læge mv. således, at både borgere og medarbejdere kan være sikre på, at de tekniske løsninger kan tale sammen og fungerer optimalt. Det skaber sammenhængskraft, kvalitet og fleksibilitet for den enkelte borger.

Tidligere samarbejdspartner: Copenhagen Living Lab bidrager med stærke kompetencer inden for velfærdsinnovation og innovationsrådgivning. Copenhagen Living Lab har indgående erfaring med at organisere og tilrettelægge innovationsprocesser bredt inden for velfærdsområderne og i særdeleshed på sundheds- og omsorgsområdet.

Partnernes kompetencer komplementerer hinanden og konsortiet bidrager således med maksimal værdi i alle dele af udviklingsforløbet for ”Horsens på Forkant med Sundhed”.
Konsortiet Telesundhed symboliseret som schweizerkniv
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk