layoutelementlayoutelement
 

Syddansk Universitet COHERE

Syddansk Universitet COHERE er et center under Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi samt Institut for Sundhedstjenesteforskning. Centret udfører forskning inden for sundhedsøkonomi, hvor økonomisk teori og metode bliver anvendt på problemstillinger med relationer til sundhed og sundhedsvæsen. Forskningen er funderet i mikroøkonomi, økonometri, regnskabsvidenskab og operationsanalyse.

Centrets forskning omfatter seks forskningsprogrammer med en bred portefølje af sundhedsøkonomiske projekter. Centrets forskning har stærke bånd til sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Klinisk Institut og Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Centret leverer forskningsbaseret undervisning i sundhedsøkonomi på alle niveauer og på uddannelser rettet mod både økonomi og andre studieretninger.

Centret har lige nu over 40 medarbejdere, og dette tal forventes at stige over de næste år med rekruttering af de bedste sundhedsøkonomer fra såvel indland som udland.

Repræsentanter fra Syddansk Universitet COHORE:

Professor Kjeld Møller Pedersen
Ph.d.-studerende Isabelle Mairey

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk