layoutelementlayoutelement
 

Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens er områdehospital for ca. 213.000 indbyggere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.
Vi varetager akut og planlagt hospitalsbehandling samt uddannelse, udvikling og forskning, og hvert år hjælper vi ca. 1.500 nye borgere til verden. 
Udover Regionshospitalet Horsens består hospitalet af Regionshospitalet Brædstrup og Skanderborg Sundhedscenter.
Regionshospitalet Horsens er i konstant udvikling både teknologisk og organisatorisk. Vi arbejder for et hospitalsvæsen, hvor patienten får et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet - og inddrages som aktiv partner i sit forløb.
Hospitalet har ca. 1.550 ansatte svarende til ca. 1.450 årsværk. Der er 231 sengepladser på Regionshospitalet Horsens, og hvert år udskrives ca. 26.000 patienter herfra. Vi behandler årligt ca. 155.000 ambulante patienter, gennemfører ca. 29.000 operationer (inklusive endoskopier) og har 16.000 skadestuebesøg på årsbasis. Vores indlagte patienter er her i snit ca. 2,5 dage pr. person.
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk