layoutelementlayoutelement
 

Horsens Kommune

Horsens Kommune er en kommune, med ca. 85.000 borgere og ca. 6.500 medarbejdere, som ønsker at være kendt for en stærk Innovationskultur.

Nytænkning og vilje til forandring ser Horsens Kommune som muligheder for at møde de velfærdsudfordringer, som vi står overfor. Horsens Kommune ønsker at bevare et moderne og velfungerende velfærdssamfund – også i en tid med færre hænder til at løse opgaverne. Det skal ske gennem innovation og udvikling, hvor borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere skal medvirke med gode ideer til, hvordan vi kan nedsætte vores behov for yderligere arbejdskraft i fremtiden. I særlig grad på sundhed og omsorgsområdet vil der ske et øget pres på velfærdsydelserne. 

I Horsens Kommune har vi mange erfaringer med at skabe innovative løsninger på de udfordringer, der møder os. Innovation kan både være de små forbedringer med stor effekt og de mere radikale nye løsninger, som aldrig er prøvet før. Som noget særligt for Horsens Kommune har vi gode erfaringer med at bringe parter sammen på tværs og ”løfte i flok” for at skabe solide og vilde ideer i forhold til vores udfordringer. Disse erfaringer skal bringes i spil og videreudvikles som en del af Horsens Kommunes innovationskultur. Horsens Kommune har i de senere år arbejdet målrettet med innovation, hvilket har resulteret i en lang række projekter i kommunen ofte i samarbejde med eksterne partnere. Her er Horsens på forkant et af mange. Horsens Kommune ønsker med projektet, at styrke samarbejdet i sundhedstrekanten (praktiserende læger, hospitalsenheden og kommunen), så borgeren i højere grad oplever et sammenhængende sundhedsvæsen.
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk