layoutelementlayoutelement
 

Center for Telemedicin

Center for Telemedicin blev etableret i april 2012. Vi arbejder med strategiske indsatser, der skal virke som katalysator for det telemedicinske område. Telemedicinen skal understøtte udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen og skal fremme patientens mulighed for at agere i forhold til egen sundhed. 

Center for Telemedicin hører organisatorisk under Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland. I en to-årig opstartsperiode bliver regionens telemedicinske indsats ledet af en styregruppe.

5 strategiske indsatser i Center for Telemedicin

  • Vurdere, udvælge og udbrede bæredygtige telemedicinske indsatser
  • Vidensforum for telemedicin i Region Midtjylland
  • Understøtte en effektiv it-infrastruktur til telemedicin
  • Afdække fremtidens behov for telemedicin
  • Brugerinvolvering
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk