Kontakt
Wenche Svenning
Horsens Kommune & Hospitalsenheden Horsens
Projektleder
E-mail: wenche.svenning@rm.dk / wenjen@horsens.dk
Tlf: +45 23 28 28 16

Thomas Hahn
Thomas Hahn
Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
Hospitalsenheden Horsens
Formand for projektet
E-mail: thomas.hahn@horsens.rm.dk
Tlf: +45 78 42 66 51


Tage Carlsen
Tage Carlsen
Ældre- og Sundhedschef, Horsens Kommune
Næstformand for projektet
E-mail: tage.carlsen@horsens.dk
Tlf: +45 76 29 35 26

Ulrik Jespersen Horsens på forkant med sundhed
Ulrik Jespersen
Konstitueret Adm. Direktør, Falck Hjælpemidler
Formand for Konsortiet Telesundhed
E-mail: uj@quickcare.dk
Tlf: +45 22 76 16 24