layoutelementlayoutelement
 
Teknologiforståelse Horsens på forkant med sundhed

Teknologiforståelse

Ph.d.-projektet følger det teleteknologiske projekt Horsens på forkant med sundhed og undersøger, hvordan omsorg gøres og eventuelt ændres, når patienter, teleteknologi, pårørende, sygeplejersker, læger, teleteknikere og ambulatoriebesøg skal spille sammen.

Ph.d.-projektet er forankret i etnografiske feltstudier i form af interview, observationsstudier og fotodokumentation. Studiet har til formål at generere viden omkring teleomsorg med henblik på at formulere teori omkring anvendelse af teknologi i sygeplejepraksis.

Den tilknyttede ph.d.-forsker er Bente Hull Frich, University College Lillebælt. Bente Hull Frich er ph.d.-stipendiat ved Center for STS-forskning, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. 

Indholdsansvarlig Wenche Svenning, wenche.svenning@rm.dk