layoutelementlayoutelement
 
Teknologiforståelse Horsens på forkant med sundhed

Teknologiforståelse

Ph.d.-projektet fulgte det teleteknologiske projekt Horsens på forkant med sundhed og undersøgte, hvordan omsorg gøres og eventuelt ændres, når patienter, teleteknologi, pårørende, sygeplejersker, læger, teleteknikere og ambulatoriebesøg skal spille sammen.

Ph.d.-projektet var forankret i etnografiske feltstudier i form af interview, observationsstudier og fotodokumentation. Studiet havde til formål at generere viden omkring teleomsorg med henblik på at formulere teori omkring anvendelse af teknologi i sygeplejepraksis.

Den tilknyttede ph.d.-forsker var Bente Hull Frich, University College Lillebælt. Bente Hull Frich var ph.d.-stipendiat ved Center for STS-forskning, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. 

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk