layoutelementlayoutelement
 

Undersøgelse: Arbejde i en tværsektoriel kontekst med HPF som case

Telemedicin er af Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin defineret som «digitalt understøttet sundhedsfaglig ydelse over afstand». Sygeplejersken kommunikerer, vejleder og observerer her patienten på afstand. Udvikling og afprøvning af telemedicinske løsninger skal bl.a. imødegå de demografiske fremskrivninger, som viser, at antallet af ældre borgere stiger, samtidig med at arbejdsstyrken bliver mindre.

Du kan læse et sammendrag af undersøgelsen her.