layoutelementlayoutelement
 

Tværsektoriel Ledelse

Forskningsprojektet fulgte “Horsens på forkant med sundhed" og undersøgte, hvordan ledelse udøves i et offentlig-privat partnerskab. Tilgangen var baseret på kvalitativ ‘aktionsforskning’ og havde til formål at gøre forskningen mere deltagende og bidragende således, at der opnås effekt af forskningen mens den blev udført. 

Annemette Digmann fra Region Midtjylland var tilknyttet som forsker.

 

Bog

'På tværs – Grænsekrydsende ledelse og samarbejde' er en brugsbog til ledere og fagprofessionelle medarbejdere i det offentlige. På tværs giver inspiration til at arbejde på tværs af sektorer, afdelinger og fag – sammen med borgerne! Samarbejde på tværs af sektorer, afdelinger og fag – og sammen med borgerne – er en nødvendighed, når vi vil sikre, at en borger ikke bliver tabt mellem flere fag og sektorer, at ressourcer ikke går til spilde, og at vi når de ønskede resultater. 
Det er ikke let at arbejde på tværs. Der er talrige barrierer som specialisering, modsatrettede incitamentsstrukturer og konfliktende lovgivninger. Men med gode redskaber og den rette tilgang til ledelse og samarbejde kan det tværgående arbejde blive en naturlig del af lederes og fagprofessionelles hverdag.

På tværs viser de gode eksempler og bidrager med teoretisk og praktisk viden om, hvordan man kommer i gang med at arbejde på tværs.

Forfatterteamet er sammensat af folk med forskellig baggrund og fra forskellige organisationer:

  • Jacob Høj Jørgensen er ph.d. og indehaver af Delendorff og arbejder med forskningsbaseret rådgivning og tværgående udviklingsprocesser i den offentlige sektor.
  • Annemette Digmann er ph.d. og afdelingschef i Region Midtjylland med ansvar for innovation.
  • Karen Ingerslev er ph.d. og projektleder i BorgerDesign Aarhus. Karen er udlånt fra Innovation og Udvikling på Aarhus Universitetshospital.
  • Per Bo Nørgaard Andersen er kontorchef i Region Midtjylland med ansvar for ledelsesudvikling, procesoptimering og innovation. 

Bogen udkom den 10. oktober 2016.

 
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk