layoutelementlayoutelement
 

Samfundsøkonomi

I forbindelse med ”Horsens på forkant med sundhed” blev en række undersøgelser af, hvilke effekter projektet har på de involverede borgeres sundhedstilstand, trivsel, livskvalitet og mestring af egen dagligdag gennemført. Endvidere blev projektets eventuelle effekter på sundhedsvæsenets omkostninger undersøgt. 


Formålet var at øge vores viden om, hvordan tiltaget fremtidigt vil kunne bidrage til en bedre behandling. Derudover var det formålet at yde et bidrag til den generelle forskning i telemedicinske og tværsektorielle behandlingsformer. 

Undersøgelserne blev foretaget af projektet samt forskere fra Syddansk Universitet COHERE.

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk