layoutelementlayoutelement
 

Samfundsøkonomi

I forbindelse med ”Horsens på forkant med sundhed” gennemføres en række undersøgelser af, hvilke effekter projektet har på de involverede borgeres sundhedstilstand, trivsel, livskvalitet og mestring af egen dagligdag. Endvidere undersøges projektets eventuelle effekter på sundhedsvæsenets omkostninger. 

Formålet er at øge vores viden om, hvordan tiltaget fremtidigt vil kunne bidrage til en bedre behandling. Derudover er det formålet at yde et bidrag til den generelle forskning i telemedicinske og tværsektorielle behandlingsformer. 

Undersøgelserne foretages af projektet samt forskere fra Syddansk Universitet COHERE.

Resultaterne fra ph.d.-studiet forventes offentliggjort i efteråret 2016.

Indholdsansvarlig Wenche Svenning, wenche.svenning@rm.dk