layoutelementlayoutelement
 

Evaluering af Horsens På Forkant Med Sundhed

Her kan du læse projektets kvalitative evalueringsrapport for perioden august 2012 til august 2015. Evalueringsrapporten kan læses med udgangspunkt i afsnittenes konklusioner, anbefalinger og perspektiveringer. Ønsker man at gå dybere ind i, hvordan konklusioner og anbefalinger er fremkommet, så kan man vælge at gå ind i analysernes delkonklusioner og delanbefalinger i de kapitler og afsnit, som er skitseret i indholdsfortegnelsen.

 

Klik her og læs evalueringsrapporten

Link til bilag i evalueringsrapporten:

Samfundsøkonomisk ph.d. forventes offentliggjort i slutningen af 2016.

Read Qualitative evaluation report of the telehealth project; Horsens up Front.

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk