layoutelementlayoutelement
 

Udviklet Borger Personas

Horsens På Forkant med Sundhed ønskede at udvikle en telemedicinsk løsning med udgangspunkt i borgernes behov. En af de metoder projektet benyttede til at opnå dette var ved hjælp af personas. 

En persona er en beskrivelse af en fiktiv borger. Dvs. at borgeren ikke eksisterer i virkeligheden, men er beskrevet på en måde, så læseren genkender beskrivelsen og tror på, at denne borger kunne findes. En persona er generisk, så beskrivelsen dækker over karaktertræk, som er identificeret hos grupper af reelle borgere.

Personas er udviklet på baggrund af litteratur og antropologiske feltstudier (interviews og observationer). Materialet, der er blevet brugt, stammer altså fra virkelige borgere. Efter dataindsamlingen er der lavet en analyse med fokus på, hvilke behov borgerne har i forhold til deres sygdom. Det har resulteret i 5 personas, hvor hver persona særligt har et behov, for i højere grad at kunne blive mere selvhjulpen. Udover et fokus på, at mennesker har forskellige behov, er der også taget højde for at mennesker håndterer liv og sygdom forskelligt. Dvs. de 5 personas har forskellige personligheder, aldre, bopæl, teknologiniveauer osv., hvilket skal sikre bredde i løsningen.

De udviklede personas blev brugt under udviklingen af teknologi og organisering, for at sikre inkludering af borgernes behov.

Hent PowerPoint-præsentation af Borger Personas

Hent rapport om Borger Personas