layoutelementlayoutelement
 

Analyse af tre telemedicinske projekter i RM

OptimumIT har analyseret tre af Region Midtjyllands telemedicinske løsninger, der opsamler helbredsdata fra hjemmemonitorering, herunder Horsens på forkant med sundhed. Det er Center for Telemedicin i Region Midtjylland, som har bestilt rapporten. 

Du kan læse hele rapporten her

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk