Horsens på forkant med sundhed 

”Horsens på Forkant med Sundhed” var et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt, der havde til formål at optimere sundhedstilbuddet til kronisk syge borgere og give borgere bedre indsigt i egen sygdom. Sundhedsfaglige på Regionshospitalet Horsens og Horsens Kommune, Apotekerforeningen samt praktiserende læger var involveret i projektarbejdet.

Fokus var på samarbejde og kommunikation således, at den enkelte borger oplevede et fælles sundhedsvæsen, og hvor relevant information fra borgere er tilgængeligt hos sundhedsfaglige uanset sektor. Til dette formål blev en fælles telemedicinsk platform ”Sundhedshotspottet" udviklet gennem projektperioden. Platformen muliggør fysisk afstand mellem borger og sundhedsvæsen, da borger kan sidde i eget hjem og foretage målinger og have dialogen via video med sundhedsfaglig. Borgeren selv kan også se målinger og resultater. 

Projektet forløb fra 2012 til 2016 og er dermed afsluttet. Efterfølgende er den telemedicinske platform "Sundhedshotspottet" taget i brug i den daglige drift på Regionshospitalet Horsens og i Horsens Kommune.  

Horsens på forkant med sundhed - Offentlig Privat Innovationssamarbejde